Hiện nay trang Web lotustse.vn đang trong quá trình chạy thử và update

+84.24.37633366

Info@lotustse.vn

Tầng 7, Tòa nhà hội nhà báo Việt Nam

Lô E2-KĐT Cầu Giấy, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

08:00 - 17:30

Từ thứ 2 đến thứ 6

RƠ LE

 

 

SMDS-A Module

 • Module kích hoạt tĩnh rất nhanh
 • Công suất đóng ngắt 20 Amp.
 • Dung sai tốc độ = 3.0 msec.
 • Vỏ có kết cấu Modular
 • 2 lệnh cho mỗi 4 đầu ra

 

 

 

SMTS Module

 • Module Rơ le thời gian điện từ
 • Mỗi module có thể có từ 1-4 bộ tính thời gian độc lập, cho cả hai loại đặc tính thời gian trễ hoặc vận hành (delay or operational type) :
 • 10 msec tới 9.9 giờ
 • Định thời gian cho hút hoặc nhả
 • 3 Acc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMTU Module

 • Module thời gian số rơ le điện từ
 • Module thời gian này sử dụng đa năng và 100% theo cấu hình người sử dụng (cấu hình thời gian, trễ và loại trễ).
 • Các đặc tính thời gian:
 • 1 - 4 bộ thời gian riêng biệt trong 1 module đơn
 • 2 - 8 C tiếp điểm theo thời gian dựa trên sự kết hợp
 • 1 msec tới 27.5 giờ
 • 5 Acc

 

 

 

 

 

 

SMRA Module All-or-nothing self-reset auxiliary relay

Module Tất cả - hoặc không -Rơ le phụ tự cài đặt

 • Tiếp điểm công suất: 8 Amp.
 • Tốc độ danh nghĩa  = 12 msec.
 • Kết cấu Modular cho bộ Versa unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMRX Module All-or-nothing self-reset auxiliary relay

Rơ le phụ tự cài đặt

 • Tiếp điểm công suất: 3 Amp.
 • Tốc độ danh nghĩa = 13 msec.
 • Kết cấu Modular cho bộ Versa.

 

 

 

 

 

SMRB2 Module Bistable Auxiliary Relays

 • Tiếp điểm công suất: 5 Amp.
 • Tốc độ danh nghĩa = 14 msec.
 • Kết cấu Modular cho bộ Versa